Betalkort eller Kreditkort

Det finns flera olika former av kort för betalningar och överföringar. Två av de vanligaste är
betalkort och kreditkort. Här får du veta lite mer om de två varianterna samt vilka fördelar som
finns med respektive kort.

Vad är betalkort

Betalkortet är en flexibel produkt som har fördelarna från både bankkorten och kreditkorten. Ett
betalkort är, i likhet med ett bankkort, knutet till ett specifikt konto och det saldo som finns där, men
du har även alltid möjligheten att koppla en kredit till kortet. För varje köp du gör med kortet väljer
du hur köpet ska debiteras, antingen direkt eller vid ett senare tillfälle.

Vid direkt debitering fungerar kortet precis som kontanta medel. Vid köp på kredit betalar du i
stället i efterhand mot faktura. På så sätt kan man säga att du får anstånd med att betala köpet.
Fakturan kommer med posten och du kan normalt också se den genom att logga in på bankens eller
kortutgivarens webbplats på nätet. Om du har kopplat kortet till ditt lönekonto loggar du enklast in
på internetbanken för att se alla uppgifter.

På fakturan finns uppgifter om utnyttjat kreditutrymme samt fakturans förfallotid. Normalt är
kredittiden på mellan 30-45 dagar. Betalar du inte fakturan inom den tiden kommer ränta att börja
räknas på krediten. Detsamma gäller om du utnyttjar möjligheten att delbetala fakturan eller utnyttja
en betalningsfri månad. Notera att varje bank och kortutgivare har sina egna specifika villkor, varför
det ovan sagda bara ska ses som generell information.

Betalkortet är den absolut vanligaste varianten av betalningslösningar med kort och de allra flesta
banker och andra kortutgivare har betalkortet som standard. De vanligaste systemen för betalkort är
Visa och MasterCard.

Betalkortet ger en utmärkt flexibilitet. Du får full kontroll över dina inköp och väljer det betalsätt
som för stunden är mest lämpligt. Du har alltid tillgång till pengar även om saldot på lönekontot
kanske håller på att sina. Du bör dock notera att kreditutrymmet för ett betalkort normalt sett inte är
särskilt väl tilltaget. För inköp på större belopp är kreditkortet oftast det enda alternativet.

Vad är kreditkort

Ett kreditkort är, till skillnad från betalkort, normalt inte kopplat till ett kontosaldo. När du betalar
med kreditkort har du alltså inte möjligheten att låta beloppet debiteras direkt. Alla dina inköp
samlas i stället på en faktura. Vissa banker och kortutställare kan dock ta fram hybrider mellan
betalkort och kreditkort. Om du finner en sådan hybrid, får du väga fördelarna mot nackdelarna. Vill
du ha ett så lättförståeligt och konkret alternativ som möjligt kan dock rekommenderas att du väljer
antingen kreditkort eller betalkort.

En faktura på alla dina inköp skickas till dig en gång i månaden. På fakturan finner du detaljerade
uppgifter om varje köp samt hur många eventuella bonuspoäng du har tjänat under månaden. Du ser
också hur stor del av din tillgängliga kredit som du har utnyttjat.
Skulden måste regleras inom en viss tid. Anståndet med betalning är ofta mer generöst än för
betalkort och kan uppgå till över 50 dagar (varje kortutgivare har sina egna regler). Räntan på den
utnyttjade krediten kan börja löpa direkt vid fakturadatum, men vanligare är att räntan börjar
påföras skulden först efter den så kallade räntefria betalningsperioden tar slut (vid 50+ dagar).
Liksom för betalkort kan du även för kreditkort välja att utnyttja betalningsfria månader. Som
tumregel kan man säga att du kan utnyttja två betalningsfria månader per år.

Kreditkortet kan också vara kopplat till ett poängsystem. Genom att använda kortet samlar man poäng som du kan lösa in mot resor
och hotellnätter, men vissa kortutgivare har även relativt omfattande kataloger med erbjudanden och
rabatter av alla de slag. Det är också vanligt att du som innehavare av kreditkort har möjlighet att ta
del av en hel mängd förmånliga tilläggstjänster, såsom till exempel förstärkt reseförsäkring.

Sammanfattning

Både betalkort och kreditkort ger en betydligt större flexibilitet än kontanter. Betalkort kan kanske
ses som det ”tryggare” alternativet eftersom det först och främst är tänkt att användas som bankkort.
Den stora fördelen med kreditkortet är att det större kreditutrymmet gör att du alltid har tillgängliga
medel, oavsett vilket inköp du behöver göra. Kreditkortet har också flera tilläggstjänster som du kan
utnyttja utan extra kostnad (försäkringar, poäng, med mera).